Đorđe Gunjević

Đorđe Gunjević 1991. zatočen je od pripadnika srpskih paravojnih postrojbi u logoru Bučje. Organizirao je evakuaciju 400 bolesnika i osoblja pakračke bolnice. Potom su ga zatočili i mučili pripadnici hrvatskih postrojbi u Pakračkoj Poljani. Kuća u Pakracu mu je zapaljena. Traži odštetu, a država ga tereti s 96.623,00 kn parničnih troškova.


Đorđe Gunjević bio je 1991. godine pomoćnik povjerenika Vlade RH za zdravstvo i socijalnu skrb za područje Pakraca. U periodu obnašanja te dužnosti, zaslužan je za funkcioniranje bolnice, a kasnije i za evakuaciju više od 400 bolesnih i nemoćnih pacijenata. 05.10.2010. godine predsjednik RH, Ivo Josipović, za osobiti čin hrabrosti i humanitarno djelovanje na području Pakraca u vrijeme Domovinskog rata, odlikovao je Đorđa Gunjevića Redom Danice hrvatske.

11. listopada 1991. Đorđe Gunjević je unatoč iskazanoj hrabrosti i humanitarnom djelovanju zatočen u Društvenom domu u Pakračkoj Poljani od strane “merčepovaca”, gdje je bio izložen maltretiranju i fizičkim ozljedama.

18. prosinca 1991. kuća u vlasništvu Đorđa Gunjevića zapaljena je unatoč činjenici da se nalazila u dijelu grada koji je tijekom ratnih događanja bio pod kontrolom vlasti RH.

U studenom 1994. Đorđe Gunjević pokreće sudski odštetni postupak, tvrdeći da palež kuće i iz nje proizašla materijalna šteta nije bila dio nikakve vojno opravdane obrambene akcije.

1996. godine sudski postupak je prekinut nakon što je izglasan zakon kojim je izuzeta odgovornost države za štetu uzrokovanu terorističkim aktima. Sudski proces ponovno je aktiviran 2003. godine izmjenom zakonske regulative.

2008. godine Općinski sud u Zagrebu odbija tužbeni zahtjev za naknadu štete, a tužitelju se određuje plaćanje sudskih troškova u iznosu od 12.080,00 kuna.

2009. Županijski sud u Zagrebu po žalbi ukida presudu i vraća predmet na ponovno odlučivanje, jer kroz postupak nije utvrđeno je li šteta uzrokovana terorističkim aktom ili od pripadnika oružanih snaga RH.

2010. Općinski sud u Zagrebu nakon provedenog ponovnog postupka odbija tužbu i nalaže tužitelju da tuženoj RH nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 96.623,00 kn, s obrazloženjem da se radi o ratnoj šteti nastaloj u vrijeme i na prostoru odvijanja borbenih akcija.

2011. Županijski sud u Zagrebu odbio je žalbu Đorđa Gunjevića kao neosnovanu i potvrdio presudu prvostupanjskog suda. U ovom trenutku sudski je predmet, po reviziji tužitelja, na rješavanju pred Vrhovnim sudom RH.

Bivši pomoćnik vladina povjerenika za Pakrac Đorđe Gunjević posvjedočio je 08. svibnja 2012. na suđenju Tomislavu Merčepu da su ga u listopadu 1991. tzv. "merčepovci" zatočili i pretukli u Pakračkoj Poljani, gdje ga je Merčep osobno ispitivao, a kojemu se sudi kao zapovjedniku pričuvne postrojbe MUP-a koja je zlostavljala i ubijala civile sa zagrebačkog, kutinskog i pakračkog područja, pred Županijskim sudom u Zagrebu.